ECO-NOVA DRAAGT BIJ AAN HET ENTHOUSIASMEREN VAN NEDERLANDSE SCHOLIEREN VOOR DE DUITSE TAAL

Waarom is de Duits-Nederlandse uitwisseling belangrijk?

Meer dan vijfduizend Nederlandse bedrijven hebben vestigingen in Duitsland, waar ook de vraag naar Duitstalige Nederlanders groot is. Duitse bedrijven aan de andere kant van de grens, in Duitsland zelf, zijn ook zeker  op zoek naar Nederlanders die de Duitse taal aardig goed spreken, om hun vacatures in te vullen. Een goede kennis van het Duits maakt sollicitanten zes keer aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Helaas worden deze carrièremogelijkheden vaak onderschat en wordt het belang van de Duitse taal pas later in het beroepsleven echt duidelijk, vooral in de grensstreek.

Politici waren ook voorstander van Duits-Nederlandse samenwerking

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) benadrukt het bijzondere belang van de Duitse taal in de grensregio, waar de handel tussen de twee landen op vele niveaus zichtbaar is. Ook de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van cultuur en politiek wordt als waardevol beschouwd. Het missen van kansen door een gebrek aan kennis van de Duitse taal wordt als bijzonder betreurenswaardig gezien.

Eco-Nova's bijdrage aan begrip in de grensregio

Vandaag gaf #RudideLeeuw van #econova les aan twee klassen van het voortgezet onderwijs aan de #bonhoeffercollegeessinkweg over het belang van het leren van de Duitse taal en cultuur in de regio Twente. Hij deelde zijn ervaringen van 31 jaar ondernemerschap in Duitsland. Hij is sinds 1993 ondernemer met zijn bedrijf in Schüttorf, Nedersaksen. Hij benadrukte vooral de waarde van de Duitse taal en cultuur in de wereld van het werk. De studenten kregen de gelegenheid om vragen te stellen, wat leidde tot een leerzame middag. Dit initiatief werd mede georganiseerd door #duitswerkt en docente Duits Nardy Tiehuis. Rudi, die al meer dan 30 jaar dagelijks Duits spreekt, deelde zijn visie en ervaringen over het cruciale belang van de Duitse taal voor jongeren in de grensregio, waar handel, samenwerking en kansen op vele niveaus voelbaar zijn. Hij benadrukte ook dat kennis van het Duits ook de mogelijkheid biedt om net over de grens in Duitsland een goede baan te vinden.

Gezondheidsbewust schoonmaken in industriële bedrijven: Waarom het vermijden van VOC's cruciaal is

Bij industriële reiniging zijn efficiëntie en prestaties belangrijke factoren. Maar terwijl bedrijven vaak vertrouwen op hoogwaardige reinigingsmiddelen, wordt vaak over het hoofd gezien dat veel van deze producten vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen bevatten die niet alleen de gezondheid van werknemers kunnen aantasten, maar ook het milieu.

VOC's in industriële reiniging: Het onderschatte gevaar

 1. Gezondheid van werknemers: Industriële reinigingsmiddelen met VOC's kunnen leiden tot een slechte luchtkwaliteit in gesloten ruimtes. Langdurige blootstelling kan leiden tot ademhalingsproblemen, hoofdpijn en andere gezondheidsklachten bij werknemers.
 2. Invloed op het milieu: Het vrijkomen van VOC's draagt bij aan luchtvervuiling en kan, in combinatie met andere industriële emissies, leiden tot aanzienlijke milieueffecten.
 3. Regelgeving: Steeds meer landen scherpen hun milieuregelgeving aan en stellen limieten vast voor VOC-emissies. Bedrijven die niet overschakelen op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen riskeren juridische gevolgen en boetes.

De oplossing: VOS-vrije reinigingsmiddelen voor de industrie

 1. Effectiviteit zonder compromissen: Moderne VOC-vrije industriële reinigers zijn net zo krachtig als hun conventionele tegenhangers. Geavanceerde formules zorgen voor een grondige reiniging zonder schadelijke bijwerkingen.
 2. Arbeidsveiligheid: VOC-vrije schoonmaakmiddelen helpen de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het risico op gezondheidsklachten bij werknemers te minimaliseren. Gezonde werknemers zijn productiever en dragen bij aan een positieve werkomgeving.
 3. Milieuvriendelijkheid: Bedrijven die overstappen op VOS-vrije reinigingsmiddelen laten zien dat ze milieubewust bezig zijn. Dit kan niet alleen het imago van het bedrijf versterken, maar ook helpen om aan wettelijke eisen te voldoen en mogelijke boetes te voorkomen.

Conclusie: Duurzaam schoonmaken voor duurzaam succes

Industriële bedrijven staan voor de uitdaging om hoogwaardige schoonmaakoplossingen te vinden die tegelijkertijd de gezondheid van de werknemers respecteren en de impact op het milieu minimaliseren. Overschakelen op VOC-vrije schoonmaakproducten is niet alleen een ethische beslissing, maar ook een strategische investering in de toekomst van de organisatie. Het is tijd dat de industrie haar schoonmaakpraktijken heroverweegt en de weg vrijmaakt voor een gezondere, duurzamere toekomst.

Duurzaam schoonmaken in de industrie: waarom het belangrijk is om gevaarlijke stoffen te vermijden

Een schoon productieproces is niet alleen cruciaal voor de kwaliteit van de eindproducten, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en de bescherming van het milieu. In de industriële reiniging worden veel reinigingsmiddelen echter geassocieerd met gevaarlijke stoffen die aanzienlijke risico's kunnen opleveren voor mens en milieu. In deze blogpost wordt ingegaan op de redenen om gevaarlijke stoffen in industriële reiniging te vermijden en waarom overstappen op veilige reinigingsmiddelen een duurzame keuze is.

1. de gezondheid van werknemers beschermen

Een belangrijk aspect bij de keuze van schoonmaakmiddelen is de gezondheid van werknemers. Veel conventionele schoonmaakmiddelen bevatten gevaarlijke chemicaliën die ademhalingsproblemen, huidirritatie en andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het gebruik van veilige reinigingsmiddelen minimaliseert het risico op schade aan de gezondheid en creëert een veilige werkomgeving.

2. CLP-etikettering en transparantie

De CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) legt uniforme regels vast voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen in heel Europa. Gevaarlijke stoffen worden vaak geëtiketteerd met gevarensymbolen en H- en P-zinnen. Overschakelen op veilige reinigingsmiddelen betekent vaak het gebruik van producten met minimale of geen CLP-etikettering, wat leidt tot meer veiligheid. Bovendien bespaart u vaak op de aanschaf van dure opslagapparatuur. Brandbeveiliging, persoonlijke beschermingsmiddelen of andere verplichte opslagartikelen zijn niet langer nodig als u afziet van gevaarlijke stoffen.

3. bescherming van het milieu dankzij laag VOC-gehalte

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn vluchtige organische stoffen die niet alleen de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen aantasten, maar ook kunnen bijdragen aan de vorming van ozon op leefniveau en zo het milieu kunnen schaden. Veel conventionele schoonmaakmiddelen bevatten veel VOC's. Door milieuvriendelijke reinigingsmiddelen met een laag VOS-gehalte te gebruiken, kunnen bedrijven actief bijdragen aan de bescherming van het milieu.

4 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het tijdperk van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het belangrijk voor bedrijven om hun impact op het milieu te minimaliseren. Overschakelen op veilige schoonmaakproducten is een stap in de goede richting om ecologische verantwoordelijkheid te nemen en je eigen duurzaamheidsbalans te verbeteren.

5 Effectiviteit en efficiëntie

Moderne veilige schoonmaakmiddelen zijn vaak net zo effectief als hun gevaarlijke alternatieven zonder de gezondheid van werknemers of het milieu in gevaar te brengen. Op de lange termijn kunnen bedrijven profiteren van een lager ziektepercentage, een verbeterde werksfeer en een positief imago, wat uiteindelijk zal leiden tot een hogere winstgevendheid.

Conclusie

Het vermijden van het gebruik van gevaarlijke stoffen in industriële reiniging is niet alleen een beschermingsmechanisme voor werknemers, maar draagt ook bij aan milieubescherming en duurzaamheid. Bedrijven die overstappen op veilige schoonmaakmiddelen tonen niet alleen hun sociale verantwoordelijkheid, maar kunnen op de lange termijn ook profiteren van de positieve effecten op de gezondheid, het milieu en de winstgevendheid. Een bewuste keuze voor reinigingsmiddelen levert dus een belangrijke bijdrage aan het creëren van een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving in de industrie.

Dermatest - Gluemex en Topclean succesvol getest op huidverdraagzaamheid

Onze industriëel oplosmiddel zonder gevaarlijke stoffen zijn onafhankelijk getest op huidverdraagzaamheid door DERMATEST. Topclean en Gluemex werden beoordeeld als "zeer goed". Daarom mogen we nu het keurmerk met de huidverdraagzaamheidsbeoordeling "zeer goed" op onze reinigingsmiddelen gebruiken.

De test is uitgevoerd op proefpersonen die geselecteerd zijn volgens de strikte testrichtlijnen van Dermatest. Het resultaat toont aan dat schoonmaken met onze oplosmiddelen Topclean en Gluemex veilig is voor de huid van uw medewerkers en collega's.

Wil je meer weten over Dermatest? Bezoek dan de website van Dermatest op http://www.dermatest.de

Je kunt de gedetailleerde testresultaten voor Topclean en Gluemex zien in de volgende afbeeldingen.

 

Onze nieuwe drumlabels/etiketten - Wat verandert er?

Sinds 1 november worden onze reinigers verzonden met nieuwe etiketten. De nieuwe etiketten zijn aangepast aan de huidige eisen van onze klanten. De veranderingen omvatten een nieuw duidelijk ontwerp, een compactere lay-out en de plaatsing van de belangrijkste eigenschappen op prominente plaatsen, zodat de belangrijkste informatie over onze reinigers kan worden gevonden zonder lang te hoeven zoeken.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in detail:

Nieuw formaat

Onze oude etiketten hadden het formaat 2:1. Dit formaat was niet geschikt voor kleine verpakkingen van minder dan 20 liter. Onze nieuwe etiketten zijn nu vierkant. Hierdoor kunnen we aanzienlijk meer verpakkingen etiketteren met een gestandaardiseerd formaat, wat betekent dat gebruikers de informatie altijd op dezelfde plaats op het etiket kunnen vinden, ongeacht de grootte van de verpakking.

Nieuwe symbolen

Onze nieuwe lay-out en logo's helpen om snel te zien aan welke eigenschappen en certificeringen de reiniger voldoet. Naast testlogo's, bijv. van ISEGA of NSF voor voedselveiligheid, worden ook onze ECO-NOVA-logo's voor duurzaamheid, VOS-gehalte en meer op de etiketten geplaatst. Meer informatie over onze ECO-NOVA-zegels vindt u onder Industriële reinigingsmiddelen

Belangrijke inhoud

Het was voor ons vooral belangrijk om de belangrijkste informatie prominent te plaatsen. Dus vroegen we ons af, welke vragen stel je als je een industriële reiniger gebruikt? Onze antwoorden waren: Wat voor soort vuil wil ik reinigen en met welk proces of van welk oppervlak wil ik het verwijderen? Deze twee gegevens staan dus prominent op de nieuwe etiketten.

Opmerkingen

Naast de wettelijk verplichte informatie geven we aanvullende instructies voor het gebruik van onze reinigers. Alle instructies staan vermeld in een apart gedeelte aan de rechterkant van het etiket, zodat ze snel en gemakkelijk kunnen worden gevonden.

Inktverwijdering op continue inkjetsystemen en codeer-productielijnen

Coderen is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het zit op vrijwel elk artikel, klein-groot, food-non-food en is aanwezig op alle gebieden van het leven en in alle industrieën.

Continue inkjetsystemen: Continue inkjetsystemen (CIJ) worden veel gebruikt in de industrie. Deze printers sproeien inkt door een spuitmond om markeringen op producten aan te brengen. Ze zijn vooral nuttig in productielijnen waar codes of andere informatie moet worden afgedrukt op snelle of continue banden. Ze zijn zeer veelzijdig en kunnen op een groot aantal materialen en oppervlakken printen.

Productielijn coderen: Codering is heel belangrijk in een productielijn. Het verwijst naar het aanbrengen van barcodes, QR-codes, data, batchnummers of andere relevante informatie op de producten. Deze codes kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals inventarisatie, tracering, kwaliteitscontrole, enz.

De specifieke sectoren die er zijn:

Voedingsmiddelen en zoetwaren: In deze industrieën is nauwkeurige codering van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat consumenten belangrijke informatie ontvangen, zoals houdbaarheidsdata, ingrediëntenlijsten en voedingsinformatie.

cosmetica en farmaceutica: In deze industrieën is codering vooral belangrijk voor de traceerbaarheid en het waarborgen van de productkwaliteit. Dankzij codering kunnen farmaceutische bedrijven de partij van een bepaald medicijn controleren en ervoor zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van de producten gegarandeerd is.

Kabels en leidingen: Deze industrie gebruikt vaak een vorm van permanente markering voor kabels en leidingen om belangrijke informatie aan te geven, zoals productiedatum, type, specificaties en veiligheidscertificaten.

Drank- en zuivelindustrie: Deze industrieën vereisen een strikte codering en markering om te voldoen aan de normen voor voedselveiligheid. Bovendien helpen deze codes bij het beheren van het productieproces en het terugroepen van producten indien nodig.

In al deze toepassingen kunnen continue inkjetsystemen en andere industriële printsystemen een sleutelrol spelen bij het effectief coderen van producten in de productielijn.

Eco-Nova heeft een reeks reinigingsproducten voor het verwijderen van inkt, waaronder Microsolv NX, Plexinova en Topclean. Deze producten bieden een veilige oplossing voor uw reinigingsbehoeften die niet alleen effectief maar ook milieuvriendelijk is. De producten van Eco-Nova zijn vrij van gevaarlijke stoffen en symbolen.

Het inktverwijderingsassortiment van Eco-Nova biedt de oplossing voor uw reinigingsprobleem op een veilige manier.

Diverse lijmsoorten in de industrie 

Diverse lijmen in de industrie.

 

Vandaag de dag wordt lijmtechnologie beschouwd als de innovatieve verbindingstechnologie van de 21e eeuw en de bedrijven hierin - zowel nationaal als internationaal - worden gezien als technologische leiders. Lijmtechnologie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve producten en biedt de industrie de voorwaarde voor het aanboren van nieuwe, toekomstgerichte markten in alle sectoren.

Aan het begin van de jaren '80 werkten polymeerchemici uit de lijmindustrie voor het eerst samen met ingenieurs uit de auto-industrie in een door de overheid gefinancierd onderzoeksproject om met succes een proces te ontwikkelen voor het hechten van geolied plaatmetaal in de autoproductie en dit op een procesveilige manier te introduceren.

Deze succesvolle interdisciplinaire interactie van chemie en techniek gaf de aanzet tot verdere projecten, systematisch onderzoek en ontwikkeling. Toen in het begin van de jaren '90 een geaccrediteerd kwalificatiesysteem voor lijmverwerkers en -fabrikanten werd ingevoerd, waren alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig om de lijmindustrie de weg te wijzen naar het succes van innovatieve systeempartners. Het gebruik van lijmtechnologieën stelt kleine en middelgrote bedrijven in staat om hun concurrentie het hoofd te bieden door innovatieve producten te creëren.

Welke lijmsoorten zijn er ?

Hier volgt een selectie van lijmen die in de industrie worden gebruikt:

 • Epoxylijmen: Met hun indrukwekkende sterkte en bestendigheid tegen chemicaliën en temperaturen zijn epoxylijmen ideaal voor veeleisende industriële toepassingen. Ze bieden een betrouwbare verbinding voor metalen verbindingen en zijn perfect voor bouwprojecten waar een hoge sterkte vereist is.
 • Polyurethaanlijmen: Veelzijdig en flexibel, polyurethaanlijmen zijn ideaal voor een breed scala aan ondergronden zoals metaal, kunststof, glas en hout. Ze bieden niet alleen een sterke hechting, maar zijn ook schokbestendig en zorgen voor een duurzame hechting.
 • Acrylaatlijmen: Als je een snelle uithardingstijd, hoge sterkte en weersbestendigheid nodig hebt, zijn acrylaatlijmen de juiste keuze. Deze lijmen zijn ideaal voor gebruik in de auto- en bouwindustrie, waar een betrouwbare hechting onder extreme omstandigheden vereist is.
 • Cyanoacrylaatlijmen: Voor snelle reparaties en verlijmingen zijn cyanoacrylaatlijmen, ook wel snellijmen genoemd, onverslaanbaar. Dankzij hun snelle uithardingstijd en sterke hechting zijn ze ideaal voor dagelijks gebruik en kleine reparaties.
 • Siliconenlijmen: Siliconenlijmen bieden flexibiliteit, temperatuurbestendigheid en een uitstekende hechting op een groot aantal oppervlakken. Ze zijn de perfecte oplossing wanneer een flexibele hechting of een betrouwbare afdichting vereist is.
 • Hotmelt: Met Hotmeltlijm, ook wel smeltlijm genoemd, kun je materialen snel en sterk aan elkaar lijmen. Deze lijmen smelten bij verhitting en bieden een snelle oplossing voor verschillende toepassingen.

De industriële lijmen die hierboven worden genoemd, zijn slechts een selectie uit het brede assortiment beschikbare lijmen. Afhankelijk van specifieke eisen zijn er ook gespecialiseerde lijmen zoals metaallijmen, constructielijmen voor de vliegtuigbouw of geleidende lijmen voor de elektronica-industrie. Bij het kiezen van de juiste lijm is het belangrijk om rekening te houden met de eisen van de toepassing.

Om de voordelen van lijmverbindingstechnologie ten opzichte van andere verbindingsprocessen met succes te kunnen gebruiken, moet het hele proces van productplanning tot kwaliteitsborging en kwalificatie van werknemers op de juiste manier worden geïmplementeerd. Dit kan echter alleen worden bereikt als onderzoek en industrie nauw samenwerken, zodat de onderzoeksresultaten snel en direct kunnen doorstromen naar de ontwikkeling van innovatieve producten en productieprocessen.

Een van de taken van het Industrieverband Klebstoffe e.V. is het bevorderen van deze ontwikkeling om het gebruik van lijmverbindingstechnologie op alle gebieden te vergroten. Als bestuurslid van de DECHEMA vakgroep "Lijmverbindingstechnologie" en het "GCL" (Gezamenlijk Comité Lijmverbinding) begeleidt het Industrieverband Lijmstoffen de coördinatie van door de overheid gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van lijmverbindingstechnologie.

Het potentieel van de kleefstoffenindustrie is noch technologisch, noch markttechnisch uitgeput. Er zijn duidelijke groeimogelijkheden voor de toekomst - of het nu in de richting van verwijderbare lijmverbindingen is of de overname van functies door kleefstoffen die voorheen werden overgenomen door andere materialen.

Eco-Nova heeft verschillende reinigingsproducten zonder gevaarlijke stoffen (die niet onderhevig zijn aan symboolplicht op het etiket) ontwikkeld om lijmresten te verwijderen:

Dyeclean 200, Gluemex, Topclean en Microsolv NX. Neem contact op met het technisch adviesteam.

Verwijderen en reinigen van asfalt op bouwmachines

Onderhoud en reiniging van bouwmachines is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden in de asfalt- en bouwindustrie. Asfalt reinigen is vaak een uitdaging voor bedrijven.

Machines die vaak vervuild zijn met teer of bitumen zijn onder andere:

 • Rupsgraafmachine
 • Motorsorteerder
 • Wegwalsen
 • Asfaltmenginstallaties
 • Wiellader
 • Asfalteermachines
 • Wegenschaaf
 • Shuttlebuggies

De vervuiling op de machines kan leiden tot verminderde efficiëntie, verhoogde slijtage of de vervuiling die corrosie veroorzaakt. ECO-NOVA biedt een reeks veilige en effectieve lossingsmiddelen en oplosmiddelen, zoals Antistik 100, Bitunova NF, Bituclean en Combisolv TR.

Hoe belangrijk is het regelmatig reinigen van bouwmachines

Ongeacht het type machine - of het nu een motornivelleermachine is voor nivellering en profilering, een wegwals voor het verdichten van asfalt of een asfaltmenginstallatie - al deze machines moeten regelmatig worden gereinigd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor hun taak.

ECO-NOVA reinigingsconcentraten en lossingsmiddelen

ECO-NOVA biedt een reeks veilige reinigingsconcentraten en oplosmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor het effectief verwijderen van asfalt- en bitumenresten op een verscheidenheid aan machines. Antistick 100 is een lossingsmiddel of antikleefmiddel dat de hechting van asfalt op machines zoals rupsgraafmachines, motorgraders en wegwalsen vermindert. Het vormt een beschermende laag die voorkomt dat asfalt blijft kleven en maakt schoonmaken gemakkelijker. In de praktijk wordt diesel nog vaak gebruikt als losmiddel. Diesel is echter een zeer milieubelastende stof en mag daarom niet meer worden gebruikt. Met Antistick 100 bieden we een veel veiliger losmiddel. Het oplosmiddel Bituclean wordt ook gebruikt om op een veilige en effectieve manier hardnekkige bitumenresten te verwijderen van machines zoals asfaltmenginstallaties, asfalteringsmachines en wegnivelleermachines. Combisolv TR is een veelzijdige reiniger die zowel asfalt als bitumen kan verwijderen, ideaal voor machines zoals pendelbuggy's en wielladers.

Antikleefoplossingen voor vrachtwagens

Asfalt transporteren met vrachtwagens in de asfaltindustrie is vaak een uitdaging: Asfalt kleeft aan de laadvloer van de vrachtwagen. Dit kan het lossen bemoeilijken en leiden tot onnodige verspilling van materiaal. Bovendien kan het opruimen van deze kleverige resten tijdrovend en moeilijk zijn. ECO-NOVA biedt met Antistick 100 een effectief antikleefmiddel dat speciaal is ontwikkeld om de kleefkracht van asfalt op oppervlakken te verminderen. Als Antistick 100 wordt aangebracht op vrachtwagenbedden, vormt het een barrière tussen het asfalt en het oppervlak van de vrachtwagen. Dit voorkomt dat het asfalt aan de vrachtwagen blijft kleven, waardoor het lossen soepeler verloopt en de reinigingstijd aanzienlijk wordt verkort. Door het gebruik van Antistick 100 kunnen bedrijven in de asfaltindustrie niet alleen hun werkzaamheden efficiënter maken, maar ook de levensduur van hun trucks verlengen en de noodzaak voor te frequente, grondige reiniging verminderen.

Technische ondersteuning en klantenservice

Als je uitgebreide technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over het gebruik van deze producten op specifieke machines, neem dan contact op met ons technisch adviesteam. We helpen u graag met al uw vragen.

In de praktijk

Veel bedrijven profiteren al van de voordelen van ECO-NOVA schoonmaakoplossingen. Schoonmaakprocessen worden verbeterd, de veiligheid van medewerkers wordt vergroot en tegelijkertijd wordt er milieubewuster gehandeld. De positieve ervaringen en feedback uit de praktijk bevestigen de effectiviteit en betrouwbaarheid van ECO-NOVA reinigers. Dankzij ECO-NOVA reinigers kunnen bouwmachines, stratenmakers, asfalteringsmachines enz. veilig en effectief worden gereinigd zonder gebruik te hoeven maken van gevaarlijke chemicaliën.

Reiniging en verwijdering van lijm

Het schoonmaken van kleefmiddelen kan een moeilijke taak zijn.

De verschillende lijmsoorten vereisen verschillende methoden en oplosmiddelen voor een effectieve verwijdering. Lijmen en lijmresten kunnen hardnekkige resten achterlaten op oppervlakken zoals glas, metaal, plastic of stof die lelijk zijn. De functionaliteit kan hierdoor worden aangetast. Hieronder volgen enkele veelgebruikte methoden en tips voor het reinigen van hotmelts en lijmen: 

Bepaal het type lijm: Bepaal het gebruikte type lijm voordat je probeert de lijm schoon te maken. Gebruikelijke lijmsoorten zijn onder andere:

 • Tweecomponenten constructielijmen
 • Constructielijmen met één component
 • Hot-Melt of smeltlijm
 • Reactieve PUR-hotmeltlijmen (polyurethaan-reactief)
 • Lijmen op basis van water of oplosmiddelen

 

Verschillende lijmen vereisen mogelijk verschillende reinigingsmethoden

Warmte: Bepaalde lijmen kunnen zachter worden door warmte, waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn. Je kunt een föhn of een warmtepistool op een lage stand gebruiken om de lijm te verwarmen. Zodra de lijm zacht is geworden, schraap je deze er voorzichtig af met een plastic schraper. Pas op dat je het oppervlak niet beschadigt.

Schraapgereedschap: Voor hardnekkigere lijm moet je misschien schraapgereedschap gebruiken. Zowel plastic schrapers als doeken kunnen worden gebruikt om de lijm voorzichtig af te schrapen of schoon te maken. Pas op dat je het oppervlak niet bekrast of beschadigt.

Oplosmiddelen: Er zijn veel lijmverwijderaars en oplosmiddelen op de markt die speciaal zijn ontwikkeld voor het oplossen en verwijderen van lijm. Deze zijn echter meestal symboolplichtig en bevatten gevaarlijke stoffen zoals isopropanol, aceton of ethyleenglycol. In het portfolio van ECO-NOVA vind je veilige lijmverwijderaars die NIET geëtiketteerd hoeven te worden en geen gevaarlijke stoffen bevatten, zoals Gluemex, Topclean of Dyeclean 200.

Denk er altijd aan om een oplosmiddel eerst op een klein en onopvallend gebied te testen om ervoor te zorgen dat het het oppervlak niet beschadigt of verkleurt. Denk eraan om altijd de gebruiksaanwijzing te lezen wanneer je ECO-NOVA produkten en/of andere lijmverwijderaars toepast. 

Interview met Easy Engineering Magazine

In een interview met Easy Engineering doet Rudi de Leeuw, Managing Director van ECO-NOVA GmbH, verslag van de trends in de markt en innovatieve producten.

 

ECO-NOVA luistert naar de vragen en problemen van klanten, reageert onmiddellijk en vindt echte oplossingen. Het bedrijf stelt hoge eisen aan kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit maakt hen tot pioniers in productstrategie in Europa. Easy Engineering sprak met Rudi de Leeuw.

 

Easy Engineering: Beschrijf kort uw bedrijf.

Rudi de Leeuw: Dit jaar kijkt ECO-NOVA GmbH terug op meer dan 30 jaar bedrijfsgeschiedenis. Op onze locatie in Schüttorf, in Nedersaksen vlakbij de Nederlandse grens met Noordrijn-Westfalen en ook Nederland, ontwikkelen en produceren wij innovatieve reinigingsmiddelen voor industriële klanten. Onze ambitie is om veilige reinigingsoplossingen te ontwikkelen die geen gevaarlijke stoffen bevatten en toch zeer effectief zijn. We zijn geen chemicus in de klassieke zin van het woord, maar ontwikkelaars op het gebied van duurzame reinigingsmiddelen voor de industrie.

In onze productie vullen we reinigingsmiddelen af in kant-en-klare containers van maximaal 1.000 liter. We helpen onze klanten bij het oplossen van reinigingsproblemen en maken vaak deel uit van het productieproces. Onze kerncompetentie omvat het vastleggen van individuele reinigingsvereisten en het ontwikkelen van een oplossing in nauw en persoonlijk overleg met onze klanten. Bij het oplossen van een reinigingsprobleem vertrouwen we op bestaande reinigingsmiddelen en op de ontwikkeling van klantspecifieke formuleringen. We passen onze reinigingsmiddelen voortdurend aan de behoeften van de markt en onze klanten aan. Ons doel is altijd om gevaarlijke ingrediënten te vermijden of tot een minimum te beperken.

 

E.E: Wat zijn de belangrijkste activiteiten van het bedrijf?

R.d.L: Wij leveren onze reinigingsoplossingen aan grote industriële en commerciële klanten in heel Europa en treden op als adviseur tot aan de ontwikkeling en productie van een oplossing op maat. Bij de ontwikkeling van nieuwe reinigingsmiddelen slagen we erin gevestigde maar vaak ook gevaarlijke reinigingsmiddelen te vervangen door innovatieve reinigingsmiddelen op basis van natuurlijke of veilige grondstoffen.

 

E.E: Wat is er nieuw aan de producten?

R.d.L: Wat voor ons nieuw is, is niet het product, maar het proces om een uitdaging op reinigingsgebied voor de klant op te lossen. We vertrouwen zowel op bestaande recepten en formules als op volledig nieuwe productontwikkelingen. Onze producten zijn nieuw omdat ze reinigingsproblemen oplossen die onze klanten eerder niet opgelost kregen. Op dezelfde manier leidt het soms tot het oplossen van een al oud reinigingsprobleem met een reinigingsoplossing die al in ons assortiment zit. We ontwikkelen nieuwe producten in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers.

 

E.E: Wat zijn de productassortimenten?

R.d.L: De toepassingsgebieden voor onze producten zijn zeer divers. Bij het ontwikkelen van onze reinigingsmiddelen vertrouwen we op veilige en natuurlijke grondstoffen die uitstekende reinigingsprestaties bieden voor de betreffende toepassingsgebieden. Ons assortiment omvat oplossingen voor veel verschillende soorten industriële vervuiling. We hebben onze reinigers ontwikkeld voor industrieën zoals de chemische en grondstoffenindustrie of op het gebied van plastic en metaalverwerkende industrie. Onze reinigers worden ook gebruikt in de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie en ook kunnen we bitumineuze vervuilingen, teer of asfalt verwijderen in de wegenbouw. Maar ook menginstallaties of fabrieken voor andere industriële producten. Onze ervaring in de verschillende industrieën helpt ons om reeds bestaande reinigingsmiddelen die voorzien moeten worden van allerlei gevarentekens, te vervangen door innovatieve reinigingsoplossingen die geen of slechts enkele gevaarlijke stoffen bevatten en dus geen gevaarsymbolen behoeven. Veel van onze reinigingsmiddelen zijn gebaseerd op natuurlijke en veilige grondstoffen. Veel van onze producten zijn gecertificeerd volgens ISEGA of NSF.

Overschakelen op onze reinigers verbetert meestal niet alleen de arbeidsveiligheid voor werknemers, maar vermindert ook de impact op het milieu door minder vervuilende stoffen. Bovendien bevatten de meeste van onze reinigers geen of zeer weinig VOS-stoffen.

 

E.E: In welke fase bevindt de markt zich momenteel?

R.d.L: De markt is al meer dan 30 jaar constant in beweging. Zo veranderen wetten en regels met betrekking tot de omgang met reinigingsmiddelen of hun ingrediënten fundamenteel. De industrie is op zoek naar duurzame en veilige reinigingsoplossingen en de vraag neemt toe. Ook de concurrentie beweegt zich steeds meer in deze richting maar wij proberen echter altijd vooruit te kijken en een stap sneller te zijn dan anderen. We vertrouwen op een compacte bedrijfsgrootte en onze functionele teams werken zeer nauw samen met onze klanten. Op deze manier garanderen we een zeer snelle service en kunnen we binnen meestal binnen 24 uur reageren.

De vraag van de markt naar veilige, symboolvrije en effectieve reinigingsmiddelen neemt toe. Wij profiteren van de marktomstandigheden en hebben ons zo gepositioneerd dat klanten die op zoek zijn naar oplossingen voor hun processen ons vinden als adviseur, ontwikkelaar en producent maar bovenal als partner.

E.E: Wat kunt u ons vertellen over de markttrends?

R.d.L: Het controleren van de reinigingsresultaten en -processen is erg belangrijk in de productie en handel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven op zoek zijn naar verbeterde, ecologische en symboolvrije reinigingsmiddelen. We ervaren een sterke vraag op het gebied van symboolvrije reinigingsmiddelen en verwachten dat deze trend zich de komende jaren krachtig en sterk zal voortzetten.

 

E.E: Wat zijn de meest innovatieve producten die op de markt worden gebracht?

R.d.L: Veel industriële toepassingen maken gebruik van reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten en daarom een uitdaging vormen voor veilig en milieubewust werken. Onze producten bevatten geen
gevaarlijke stoffen en hebben tegelijkertijd een enorm hoog reinigingseffect. Vanuit ons oogpunt is dit al een innovatie.

Bovendien worden onze producten gebruikt in industrieën die in eerste instantie suggereren dat de daar aanwezige verontreinigingen alleen kunnen worden gereinigd met "agressieve stoffen". Onze reinigers hebben echter uitstekende reinigende eigenschappen voor bv bitumineuze of asfaltvervuiling, zijn zeer effectief in het reinigen van polymeren in de masterbatchindustrie of lossen kleurstoffen en pigmenten op in de drukkerijsector of bij het reinigen van walsen en/of rollen. ECO-NOVA reinigers zijn gecertificeerd voor de voedingsmiddelenindustrie door ISEGA en NSF. De industriële toepassingsgebieden zijn zeer divers en onze reinigers zijn vaak een noviteit wanneer onze klanten ze voor het eerst gebruiken.

 

E.E: Wat zijn uw verwachtingen voor 2023?

R.d.L: Voor 2023 verwachten we een verdere groei van ons bedrijf. We hebben onszelf geherstructureerd op het gebied van consulting en klantbenadering, zodat onze klanten bij alle vragen worden ondersteund door de nieuw opgezette functionele teams. We spelen in op de veranderingen in de markt en verwachten dat onze klanten veel profijt zullen hebben van de herstructurering en dat we nauw zullen samenwerken.

 

 

Walsen en rollen in de industrie

Er zijn verschillende methoden voor het reinigen van walsen in de industrie.

Aceton wordt vaak gebruikt om verschillende soorten vuil, aangekoekte grondstofresten en verontreinigingen te verwijderen. Dit kan echter gevaarlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken als het oplosmiddel niet goed of niet voorzichtig wordt gebruikt.

Aceton is een veelgebruikt schoonmaakmiddel in de industrie. Dit oplosmiddel bevat de H-zin "H314" die waarschuwt voor schadelijke effecten op de luchtwegen en de huid. Om deze risico's te minimaliseren of te vermijden, moeten bedrijven reinigingsmiddelen zonder aceton gebruiken. Een van de meest gebruikte alternatieven voor aceton is methanol. Net als aceton bevat ook methanol gevarensymbolen zoals het pictogram gevaarlijke stof GHS 05 voor huidirritatie (bijtend), maar het heeft een minder giftig effect op de huid en de luchtwegen. Bovendien moet worden opgemerkt dat methanol giftig is als het wordt gedronken, dus moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Veel stoffen zijn niet onschadelijk

Een andere stof die wordt gebruikt in plaats van aceton is ethyleenglycol. Dit schoonmaakmiddel bevat gevarensymbolen zoals het uitroepteken (GHS07) en de gevarenaanduiding "H315 - Veroorzaakt huidirritatie". Dit ingrediënt heeft een minder giftig effect op de huid en luchtwegen dan aceton of methanol. Bovendien is ethyleenglycol niet giftig als het wordt gedronken. Er moet echter wel worden opgemerkt dat het bijtend is, dus de juiste voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Een andere optie die vaak wordt gebruikt voor het reinigen van rollen in de industrie is isopropanol (IPA). Deze stof bevat ook gevarensymbolen, maar heeft een minder giftig effect op de huid en luchtwegen dan aceton of andere alternatieve producten. Isopropanol is ook niet giftig als het wordt gedronken. Het is ook corrosief, maar niet zo corrosief als ethyleenglycol.

Aceton, ethyleenglycol of isopropanol, deze materialen of ingrediënten zijn dus niet ongevaarlijk en kunnen tot verschillende negatieve scenario's leiden.

Veilig reinigen zonder gevaarlijke ingrediënten en grondstoffen.

Industriële bedrijven die op zoek zijn naar een veilige en effectieve methode om rollen en of walsen  te reinigen, zullen het gebruik van ECO-NOVA reinigingsmiddelen een haalbare oplossing vinden zonder reinigingsmiddelen te hoeven gebruiken die gevaarlijke stoffen bevatten. Dit type symboolvrije reiniger biedt een aantal enorme voordelen ten opzichte van conventionele aceton of soortgelijke producten. Een van de grootste voordelen is veiligheid. Aceton bevat bijvoorbeeld giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid als ze verkeerd worden gebruikt. Het kan ook ernstige explosies veroorzaken als het in contact komt met andere chemicaliën. Daarom moeten bedrijven strikte veiligheidsregels volgen bij het gebruik van reinigingsmiddelen op acetonbasis.

Met ECO-NOVA reinigingsoplossingen zonder gevaarlijke stoffen kunnen bedrijven er echter voor zorgen dat hun werknemers bij correct gebruik geen gezondheidsschade oplopen of dat de reinigers explosies kunnen veroorzaken.

Bovendien bereiken we uitstekende reinigingsresultaten met onze moderne en veilige producten.

Teer, asfalt en bitumen efficiënt verwijderen? Is dat mogelijk?

Wat zijn bitumen?

Een van de oudste minerale olieproducten zijn bitumen. Naast de mogelijkheid om bitumen uit aardolie te winnen, bestaan er ook natuurlijke bitumen. Dit wordt ook wel natuurlijk bitumen genoemd. Dit complexe materiaal wordt meestal gevonden als een zwart, kleverig en visco-elastisch product. Het wordt gewonnen uit fossiele grondstoffen zoals pek of schalie. Bitumen is zeer vast en heeft een overwegend rubberachtige of plasticachtige consistentie en een karakteristieke geur. Het wordt vaak gebruikt als waterdichtingsmateriaal voor daken of als teer of voor asfaltwegen en komt in veel gebieden ter wereld voor.

Bitumen wordt gebruikt in veel verschillende producten, zoals rubberen matten, afdichtringen voor auto-onderdelen en tandpasta. Maar het kan ook zwaarder werk doen, bijvoorbeeld als lijm of als vulmiddel voor scheuren en gaten. Bitumen wordt gebruikt in industrieën zoals wegenbouw, menginstallaties of fabrieken.

Hoe kan teer, asfalt of bitumen worden verwijderd?

Omdat bitumen een zeer robuust product is, kan het verwijderen erg moeilijk en tijdrovend zijn. Het taaie en kleverige materiaal hecht zich sterk aan het oppervlak. Er zijn speciale gereedschappen en technieken nodig om het effectief te verwijderen zonder het onderliggende oppervlak te beschadigen. Conventionele reinigingsmiddelen die gebruikt worden om het verwijderen van teer, asfalt en bitumineuze verontreinigingen te vergemakkelijken, veroorzaken meestal milieuvervuiling. De reinigingsoplossingen van ECO-NOVA zijn een milieuvriendelijk alternatief. Tegelijkertijd zijn deze reinigingsmiddelen uiterst effectief en kunnen ze gemakkelijk worden verwijderd.

Er zijn verschillende methoden om bitumen te verwijderen, afhankelijk van het type oppervlak en de hoeveelheid bitumen die verwijderd moet worden. Enkele veelgebruikte methoden zijn:

Mechanisch verwijderen: Hierbij wordt speciaal gereedschap zoals schrapers, spatels of slijpmachines gebruikt om het bitumen van het oppervlak te schrapen of te slijpen.

Chemische verwijdering: hierbij worden speciale chemicaliën gebruikt om het bitumen op te lossen of te ontbinden. Deze methode is bijzonder effectief voor het verwijderen van bitumen, teer en asfalt. Een goed alternatief voor reinigers die gevaarlijke stoffen bevatten zijn de ECO-NOVA reinigers, Bituclean Extra en Combisolv TR.

Straalmiddelen: Het is mogelijk om teer, asfalt en bitumen te verwijderen met droogijs. Voor deze methode is een droogijsstraalinstallatie nodig waarmee bevroren kooldioxidestralen met een temperatuur van -79 graden Celsius de vervuiling raken en verwijderen. Er zijn ook andere straalmethoden waarbij bijvoorbeeld een mengsel van water en korrels wordt gebruikt.

Verbranding: Als er voldoende hitte wordt toegepast op de bitumineuze verontreiniging, wordt het materiaal vloeibaar en kan het worden verwijderd met een spatel of vergelijkbaar gereedschap. Dit proces produceert echter kankerverwekkende dampen en mag alleen worden uitgevoerd met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Het is belangrijk op te merken dat elke methode zijn voor- en nadelen heeft en dat de keuze van de juiste methode afhangt van verschillende factoren, zoals het type oppervlak, de hoeveelheid bitumen die moet worden verwijderd en de impact op het milieu.

Effectieve ECO-NOVA reinigers helpen bij het verwijderen van bitumen.

ECO-NOVA Bituclean Extra is een speciaal, industrieel oplosmiddel voor het verwijderen van bitumen. Het natuurlijke reinigingsconcentraat is vrij van gevarentekens en bevat daarom geen gevaarlijke bestanddelen. Het is zeer zuinig en heeft een zeer goede oppervlaktecompatibiliteit. Bituclean Extra wordt onverdund aangebracht met een drukspuit. Afhankelijk van de laagdikte werkt het onmiddellijk in op de bitumineuze vervuiling.

Dankzij onze veilige & moderne reinigingsmiddelen kunnen bitumen, asfalt en teer tegenwoordig efficiënt worden verwijderd in de bouw, industrie en wegenbouw. Tijdens het reinigen moet rekening worden gehouden met de juiste en veilige omgang met reinigingsoplossingen en met het gebruik van beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).