Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen

Gefahrgut und Gefahrstoffe

Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen van Mark Brumme

Deze twee termen zijn bijna onafscheidelijk verbonden met reinigingsmiddelen. Om agressief vuil veilig en duurzaam te kunnen verwijderen, moesten vaak ‘scherpe middelen’ worden gebruikt. Gelukkig hoeft dit tegenwoordig vaak niet meer het geval te zijn.

Eco-Nova reinigingsmiddelen bevatten vaak veel mildere middelen of bevatten helemaal geen gevaarlijke stoffen. Dit wordt mogelijk gemaakt door voortdurende ontwikkeling en testen van verschillende chemicaliën en mengsels. Bij het ontwikkelen gaat de voorkeur uit naar chemicaliën die geen of in mindere mate schadelijke effecten hebben.

Toch zijn voor bepaalde oplossingen nog steeds gevaarlijke stoffen met verschillende sterktes nodig. Maar zelfs de minder gevaarlijke middelen hebben eigenschappen waarop moet worden gewezen. Hier is relevante specialistische kennis nodig om een ​​goede en veilige classificatie mogelijk te maken.

Veiligheidsinformatiebladen zijn bedoeld om de professionele gebruiker bewust te maken van de verschillende gevaarlijke eigenschappen en ingrediënten zodat de arbeidsveiligheidsspecialist risicobeoordelingen kan uitvoeren voor de specifieke toepassing.

Gevarenpictogrammen, evenals H- en P-zinnen (gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen; in het Nederlands: gestandaardiseerde gevaren- en veiligheidsinstructies) die op de verpakking zijn aangebracht, zijn bedoeld om de gebruiker bewust te maken van de gevaren.

Als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moet vaak ook de wet op de gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Naast de juiste classificatie van reinigingsmiddelen volgens de wetgeving inzake gevaarlijke goederen, is de juiste selectie van hoogwaardige verpakkingen belangrijk, die ook moeten worden geëtiketteerd volgens de wetgeving inzake gevaarlijke goederen. Ten slotte krijgt de zending een vervoersdocument dat verwijst naar de gevaarlijke inhoud en eigenschappen. Dit zorgt ervoor dat de reinigingsmiddelen veilig bij de klant aankomen en kunnen doen waarvoor ze gemaakt zijn, hardnekkig vuil te verwijderen.